Česká národní genografická databáze

Například: 010101/90, u starších Mt-certifikátů bez "D"