Úvodní strana

Když v roce 1869 švýcarský lékař Friedrich Miescher objevil molekulu DNA, stál u zrodu objevu, jehož důležitost mohl jen stěží odhadnout. O samotné funkci DNA toho také dlouho nikdo moc nevěděl, jen Fredericku Griffithovi se ve dvacátých letech 20. století podařilo provést dědičné změny buňky.

Trvalo téměř 75 let od prvního objevu molekuly DNA, než slavný Averyho-MacLeodův-McCartyho experiment přinesl první konkrétní důkaz o roli DNA v přenosu genetické informace.

Genetické zkoumání do dnešní doby značně pokročilo. Díky molekulární genetice je dnes možné v těchto genetických "záznamech" hledat a číst. DNA v sobě ukrývá tajemství i praktické informace přínosné pro náš každodenní život.

Genograf Vám umožní nahlédnout do minulosti hlouběji než jen prostřednictvím matrik, soupisů obyvatelstva, církevních záznamů nebo jiných historických pramenů. Genoskop Vám prozradí přirozené vlohy a nadání Vašich dětí, objeví Vaše skryté schopnosti a vrozený potenciál předurčený Vaší genetickou výbavou a napoví v otázkách výživy a nutričních potřeb Vašeho těla.