Genoskop testy

Genoskop JUNIOR - talenty zapsané v DNA

Prostřednictvím testu Genoskop Junior zjistíte, co bylo Vašemu dítěti dáno do „vínku“ a co ne. Odhalíte jeho silné stránky i skryté předpoklady a dozvíte se, jestli má smysl vést ho spíše ke hře na klavír nebo ke sportu a jakému, zda je spíše ranní ptáče či noční sova a jestli není více ohroženo vznikem závislostí než ostatní děti.

Výsledek testu DNA Vám pak může pomoci ve složitém rozhodování, kam a jak směřovat aktivity Vašeho potomka, jaké koníčky a záliby budou pro něj optimální a ve které oblasti může dosáhnout výjimečných výsledků, neboť nesprávná volba koníčku může mít podle dětských psychologů na děti různý vliv - zatímco některé zvládají případné nezdary dobře, jiné mohou psychicky strádat a trápit se.

Test Genoskop Junior vychází ze současných poznatků celosvětových vědeckých studií o DNA a genech. Dovednosti zahrnuté v tomto testu, gen pro absolutní hudební sluch, sprinterský nebo vytrvalostní gen, gen pro fyzickou zdatnost, byly vybrány záměrně v nabízené kombinaci, neboť pro jejich rozvoj je rozhodující právě období dětství (cca od tří let věku). Pokud totiž budou mít nadaní jedinci vhodnou příležitost a prostředí jim poskytne dostatek potřebných podnětů, dané vlohy se s největší pravděpodobností projeví na vysoké úrovni. Kromě toho, čím dříve ke zdokonalování skrytých potenciálů dochází, tím bývají podporované schopnosti kvalitnější. Talentované děti pak mohou v budoucnu podávat nadprůměrné výkony v oblasti, které se věnují, v níž jsou dobří, a navíc jim činí potěšení a baví je. Naopak, pokud dětem vrozené nadání pro určité činnosti chybí, nebo vlastní gen pro zvýšené riziko vzniku závislosti či gen pro cirkadiánní rytmus typu „sova“, mohou pak rodiče vhodně přizpůsobit jejich denní činnost tak, aby nebyly přetěžovány v oblastech, které jim nejsou vlastní, aby byly zaměstnávány dostatkem vhodných aktivit, a to ve správné denní době.     

OBJEDNAT


Genoskop LINIE - hubnutí podle DNA

Genoskop LINIE je genetický test zaměřený na devět pečlivě vybraných genetických dispozic, které ovlivňují schopnost udržet si nebo redukovat váhu.

Přejete-li si zhubnout, výsledek Vašeho snažení záleží na energetickém příjmu a tělesné činnosti, kterou v průběhu dne vykonáte. Významný vliv na celkový výsledek mají (kromě faktorů jako je věk, váha, pohlaví, zdravotní stav, předchozí diety a další) Vaše geny a to až z více než 50 %. Znalost toho, jaké vrozené vlohy se u Vás vyskytují a jak je využít nebo naopak potlačit správným stravováním a odpovídajícím pohybem může tedy významně pomoci ve Vašem snažení o redukci váhy.

Výsledek testu Genoskop LINIE

Vypracovává se pro každého zcela individuálně a to ve formě podrobného několikastránkového protokolu. Ten zahrnuje výsledky genetického testu devíti různých dispozic - ukládání a odbourávání tuků, schopnost redukovat váhu, zvýšená potřeba sacharidů, zvýšená chuťna sladké, citlivost k hořké chuti, fyzická zdatnost, schopnost zvládat vytrvalostní vs. rychlostní sporty nebo zvýšené riziko vzniku závislosti, zhodnocení Vaší tělesné hmotnosti a tuku, podrobné doporučení na základě Vámi uvedených vstupních údajů a výsledků analýz genetických předpokladů, vzorový jídelníček a další užitečné informace pro úspěšnou redukci váhy a zdravý životní styl.

Výsledek testu Genoskop LINIE Basic 

Jedná se o základní test DNA bez zhodnocení Vašich parametrů a nutričních doporučení. Obsahuje výsledky genetického testu devíti různých dispozic - ukládání a odbourávání tuků, schopnost redukovat váhu, zvýšená potřeba sacharidů, zvýšená chuťna sladké, citlivost k hořké chuti, fyzická zdatnost, schopnost zvládat vytrvalostní vs. rychlostní sporty nebo zvýšené riziko vzniku závislosti.

Na základě testu Genoskop Linie a Linie Basic si můžete zvolit takovou stravu a pohyb, které nejvíce odpovídají Vašim vrozeným předpokladům a tudíž by pro Vás měly být co nejpřirozenější. Tyto dědičné předpokady se u každého člověka mohou lišit, a proto někdo například musí k hubnutí omezit celkový příjem tuků, zatímco jinému stačí vyměnit máslo za rostlinné oleje a kvalitní margarín. Dále se může ukázat, že u někoho je celková potřeba příjmu cukrů vyšší a je tedy nutné pečlivě vybírat jejich zdroj, a někdo zase z důvodu vyšší citlivosti k hořké chuti omezuje příjem zeleniny. Některým lidem geneticky nejvíce vyhovují sporty vytrvalostní, jako je běh či plavání na dlouhé tratě, druhým zase sporty rychlostní a silové typu volejbal nebo tenis a ostatním nejlépe sedí kombinace vytrvalosti a síly jako je horská cyklistika, veslování, horolezectví…
Jak vypadá výsledkový protokol

OBJEDNAT


Genoskop KOMPLET 

Genoskop Komplet je kombinace obou předchozích testů - Genoskop Junior a Genoskop Linie za zvýhodněnou cenu.

OBJEDNAT