Lucie Benešová

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D. (ředitelka)Lucie Benesova

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na molekulární biologii a v roce 2001 se svým bratrem založila společnost Genomac. Pod jejím vedením laboratoř dosáhla statutu největšího soukromého výzkumného pracoviště v ČR se zaměřením na genetická testování pro odbornou i širokou veřejnost a výzkum v oblasti molekulární onkologie s bohatou publikační aktivitou. Jejím hlavním cílem je propojení výsledků získaných svojí výzkumnou činností s přínosem pro ostatní lidi.  

  • postgraduální vzdělání v oboru molekulární biologie

  • atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice

  • soudní znalec v oboru Zdravotnictví, specializace Genetika

  • pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK – přednášející, školitel diplomantů

  • členství v odborných společnostech: American Association for Cancer Research (AACR), International society of forensic genetics (ISFG), European society of human genetics (ESHG), Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti J.E. Purkyně

  • spoluautorka více než 40 zahraničních vědeckých publikací

  • každoroční prezentace vědeckých výsledků na odborných zahraničních i tuzemských konferencích