Česká národní genografická databáze

Česká národní genografická databáze

Jedná se o databázi genetických profilů shromážděných na základě výsledků DNA testů původu od zadavatelů z různých oblastí České republiky. Databáze umožňuje svým uživatelům zjistit, zda se v české a moravské populaci nachází někdo se shodným genetickým profilem.

Databáze je přístupná na adrese https://www.rekreacnigenetika.cz/genograficka_databaze/prihlaseni každému, komu byl proveden GenoGraf ® test. Váš zjištěný genetický profil můžete v České národní genografické databázi využít k vyhledávání genetických příbuzných - můžete tedy zjistit, zda a kde se v České republice nacházejí Vaši vzdálení genetičtí příbuzní. Databáze umožňuje rovněž vzájemný kontakt, komunikaci a výměnu rodopisných informací formou krátkých textových zpráv.

V databázi je každý uživatel zcela anonymní a záleží pouze na něm, zda při zaslání této zprávy ostatním uživatelům odhalí své kontaktní údaje. Databáze je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je postavena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na zachování bezpečnosti osobních údajů. V současné době je v ní již necelých 10 000 profilů a jejich počet každý měsíc roste.

Praktické využití databáze: Genografická databáze

U nositelů shodných příjmení, ale obecně i osob, které jsou pravděpodobně příbuzné (např. podle indicií z klasické genealogické rešerše), lze určit míru příbuznosti a časovou existenci jejich společného předka. Základem je znalost tzv. haplotypu (12 základních znaků, které jsou uvedeny na certifikátu původu Y GenoGraf ® testu) a jeho srovnání s daty v databázi. Pokud v databázi naleznete uživatele majícího zcela shodný haplotyp (stejných všech 12 základních znaků), je zřejmé, že s tímto uživatelem máte společného předka. Z výsledků rozšířené analýzy Y-GenoGraf Genea21® testu lze pak určit, kdy tento předek nejpravděpodobněji existoval.