Česká národní genografická databáze

Česká národní genografická databáze

Zjištěný genetický profil je možné využít také k vyhledávání genetických příbuzných v rámci České národní genografické databáze. Každý tak může zjistit, zda a kde se v České republice nacházejí jeho vzdálení genetičtí příbuzní. Databáze umožňuje rovněž vzájemný kontakt a výměnu rodopisných informací.

Jedná se o databázi genetických profilů shromážděných na základě výsledků DNA testů původu od zadavatelů z různých oblastí České republiky. Databáze umožňuje svým uživatelům zjistit, zda se v české a moravské populaci nachází někdo se shodným genetickým profilem. Lidé se shodnými profily mají společného předka. Databáze umožňuje mezi uživateli vzájemnou komunikaci a výměnu rodopisných informací formou krátkých textových zpráv. V databázi je každý uživatel zcela anonymní a záleží pouze na něm, zda při zaslání této zprávy ostatním uživatelům odhalí své kontaktní údaje. Databáze je přístupná na adrese https://www.rekreacnigenetika.cz/genograficka_databaze/prihlaseni každému, komu byl proveden GenoGrafický test.
Databáze je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je postavena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na zachování bezpečnosti osobních údajů. V současné době je v ní již necelých 5 000 profilů a jejich počet každý měsíc roste.
Praktické využití databáze:

V případě nositelů shodných příjmení, ale obecně i osob, které jsou pravděpodobně příbuzné (např. dle indicií z klasické genealogické rešerše), lze určit míru příbuznosti a časovou existenci společného předka těchto osob. Základem je znalost tzv. haplotypu (12 základních znaků, které jsou uvedeny na certifikátu původu Y GenoGraf testu) a jeho srovnání s daty v databázi. Pokud je v databázi nalezen uživatel mající zcela shodný haplotyp, je zřejmé, že tito uživatelé mají společného předka a rozšířenou analýzou Y-GenoGraf Genea21 lze určit, kdy tento předek nejpravděpodobněji existoval.