Česká národní genografická databáze

Česká národní genografická databáze

Zjištěný genetický profil je možné využít také k vyhledávání genetických příbuzných v rámci České národní genografické databáze. Každý tak může zjistit, zda a kde se v České republice nacházejí jeho vzdálení genetičtí příbuzní. Databáze umožňuje rovněž vzájemný kontakt a výměnu rodopisných informací.

Jedná se o databázi genetických profilů shromážděných na základě výsledků DNA testů původu od zadavatelů z různých oblastí České republiky. Databáze umožňuje svým uživatelům zjistit, zda se v české a moravské populaci nachází někdo se shodným genetickým profilem. Lidé se shodnými profily mají společného předka. Databáze umožňuje mezi uživateli vzájemnou komunikaci a výměnu rodopisných informací formou krátkých textových zpráv. V databázi je každý uživatel zcela anonymní a záleží pouze na něm, zda při zaslání této zprávy ostatním uživatelům odhalí své kontaktní údaje. Databáze je přístupná na adrese www.genograf.cz každému, komu byl proveden GenoGrafický test.
Databáze je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je postavena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na zachování bezpečnosti osobních údajů. V současné době je v ní již necelých 5 000 profilů a jejich počet každý měsíc roste.
Praktické využití databáze:

V případě nositelů shodných příjmení, ale obecně i osob, které jsou pravděpodobně příbuzné (např. dle indicií z klasické genealogické rešerše), lze určit míru příbuznosti a časovou existenci společného předka těchto osob. Základem je znalost tzv. haplotypu (12 základních znaků, které jsou uvedeny na certifikátu původu Y GenoGraf testu) a jeho srovnání s daty v databázi. Pokud je v databázi nalezen uživatel mající zcela shodný haplotyp, je zřejmé, že tito uživatelé mají společného předka a rozšířenou analýzou Y-GenoGraf Genea21 lze určit, kdy tento předek nejpravděpodobněji existoval.