Genograf - tajemství Vašeho rodu

Zajímá Vás, kdo byli Vaši předkové a odkud pocházíte? Chcete obohatit rodinnou historii a znát tajemství Vašeho rodu? Chtěli byste najít své příbuzné? Nebo chcete obdarovat rodinu, přátele nebo blízké naprosto unikátním dárkem v podobě originálního certifikátu s podrobným popisem původu? To vše Vám umožní test původu GENOGRAF. Genografické testy nabízíme ve dvou variantách:

Y genografOTCOVSKÁ LINIE je zakódována na mužském pohlavním chromozomu Y, který se dědí výhradně po linii otce, jeho otce, jeho otce, …, až pradávného praotce, skrze desítky generací v téměř nezměněné podobě. Nese tak informaci o historii otcovské linie. Analýzu lze tedy provádět pouze z mužských vzorků. V případě, že je test určen pro ženu, musí dodat vzorek některého ze svých mužských příbuzných z otcovy linie (bratra, otce, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, dědečka z otcovy strany...) čtěte více

 

 

Mt GenografMATEŘSKÁ LINIE je analýza tzv. mitochondriální (mtDNA), která se dědí výhradně po linii matky, její matky, její matky, …, až dávné pramáti celé linie. I tato DNA informace zůstává téměř nezměněna po desítky generací a nese tak informaci o historii mateřské linie. Mitochondriální DNA předává matka všem svým potomkům, tedy dcerám i synům. V tomto případě lze proto test provést z mužských i ženských vzorků. čtěte víceY-GenoGraf® test a Mt-GenoGraf® test nabízíme v ZÁKLADNÍ verzi nebo v rozšířené verzi s názvem GENEA, která určí Váš původ ještě přesněji


ZÁKLADNÍ Y-GenoGraf® test a ZÁKLADNÍ Mt-GenoGraf ® test

Výsledkem základního GenoGrafického testu je certifikát  obsahující výpis hodnot 18 genetických markerů, na základě kterých se určí typ genetického profilu (tzv. haploskupiny) v případě Y-GenoGraf ® testu, anebo výpis nalezených variací v tzv. Certifikát Genograf a odběrová sadaHVR1 oblasti, na základě kterých se určí typ mateřského klanu v případě Mt-GenoGraf ® testu. Výsledek základního GenoGraf testu dále obsahuje interpretaci původu, charakteristiky a historii dané haploskupiny nebo klanu s mapou současného výskytu a historickými migračními trasami nositelů dané haploskupiny nebo klanu a dále uvedení četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací. Mt-GenoGraf test také obsahuje srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy.
Kromě toho získáte (na základě Vašeho souhlasu v průvodce) přístup do naší a zároveň jediné České národní genografické databáze do sekce otcovských (Y) nebo mateřských linií (Mt), prostřednictvím které máte možnost kontaktovat její uživatele se shodným genetickým profilem a případně tak najít své příbuzné.

Genograf test můžete objednat zde.


Y-GenoGraf GENEA® test a Mt-GenoGraf GENEA® test

Certifikát GenografVýsledkem těchto rozšířených GENEA testů je certifikát s výsledky obsahujícími výpis hodnot celkem 39 genetických znaků (tj. 18 základních + 21 expertních markerů), na základě kterých se určí typ genetického profilu (tzv. haploskupiny) v případě Y GenoGraf GENEA® testu, anebo výpis nalezených variací v tzv. HVR1 a HVR2 oblasti, na základě kterých se určí typ mateřského klanu a tzv. podklanu v případě Mt GenoGraf GENEA® testu. Tyto testy značně prohlubují informace ve srovnání se základními GenoGrafickými testy z geografického hlediska i z hlediska příbuznosti. Jsou tedy více individuální, podrobnější a v důsledku analýzy většího úseku DNA i přesnější.
Y-GenoGraf GENEA® test a Mt-GenoGraf GENEA® test je možné objednat bez předchozího testu.

 Genograf test můžete objednat zde.

 

Máte už ZÁKLADNÍ Y-GenoGraf® test nebo ZÁKLADNÍ Mt-GenoGraf® test a rádi byste ho rozšířili na přesnější test GENEA? Doobjednejte si následující test:


Y-GenoGraf GENEA® 21 test a Mt-GenoGraf GENEA® HR test

Výsledkem těchto rozšiřujících testů je certifikát s výsledky obsahujícími výpis hodnot 21 genetických znaků, na základě kterých se určí typ genetického profilu (tzv. haploskupiny) v případě Y GenoGraf GENEA® 21 testu, anebo výpis nalezených variací v tzv. HVR2 oblasti, na základě kterých se určí typ tzv. mateřského podklanu v případě Mt GenoGraf GENEA® HR testu. Tyto testy značně prohlubují informace získané ze základního GenoGrafického testu z geografického hlediska i z hlediska příbuznosti. Jsou více individuální, podrobnější a v důsledku analýzy většího úseku DNA i přesnější.
Nutnou podmínkou pro objednání těchto testů je předchozí základní test, bez kterého nelze rozšiřující Y-GenoGraf GENEA® 21 test a Mt-GenoGraf GENEA® HR test provést.

Genograf test můžete objednat zde.